top of page

Wine Investment Partners

Cílem investičního fondu Wine Investment Partners je nabídnout investorům možnost investování do specifické komodity – investičního vína. Investice budou prováděny jak do investičního vína v lahvi tak do investičního vína En primeur. Vedle investičních vín bude držen majetek ve vysoce likvidních aktivech.

Typickým investorem je kvalifikovaný investor. Investice pro něj představuje odložené zbytné peněžní prostředky ve smyslu investice do alternativního finančního majetku, z hlediska jeho investic by pak měla investice představovat omezenou část jeho celkových investic.

Rozhodování o investicích do majetkových hodnot, které mohou být nabývány, činí portfolio manažeři a kontroluje je risk manažer, který současně průběžně vyhodnocuje rizikovost investic.

Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark).

Investiční horizont (přibližná doba, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu) by pak měl činit optimálně 5 let a více.

INFORMACE PRO INVESTORY

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVY

bottom of page