top of page

Investiční proces

Snímek obrazovky 2022-02-02 v 11.44.05.jpg
Snímek obrazovky 2022-02-02 v 11.44.09.jpg
Snímek obrazovky 2022-02-02 v 11.44.12.jpg
Snímek obrazovky 2022-02-02 v 11.44.16.jpg
Snímek obrazovky 2022-02-02 v 11.44.19.jpg

Od počáteční analýzy investičních příležitostí až po prodej vín v době maximálního zhodnocení naplňujeme naši investiční strategii a investorům přinášíme požadované zhodnocení a současně minimalizujeme investiční rizika.

1 Investice pro nás začíná výběrem

 

Důkladnou analýzu a následný výběr špičkových vín považujeme za jednu z nejdůležitějších částí investičního procesu, a proto jí věnujeme nejvyšší pozornost. Naši portfolio manažeři dovedou díky znalosti fungování trhu s investičními víny vytipovat vína, která jsou pro dlouhodobou investici nejvhodnější z pohledu kvality a ceny.

Kotva 1
 • Jak se liší investiční vína od běžných vín?
  Na rozdíl od běžných vín určených k rychlé spotřebě hodnota investičních vín s přibývajícím stářím vzrůstá. Aby bylo možné víno považovat za investiční, musí splňovat následující charakteristiky: jedná se o víno vysoké kvality má originální původ pochází z oblasti kontrolované apelačním systémem má potenciál dále zrát v lahvi v průběhu dalších let je vyrobeno v omezeném množství existuje po něm poptávka na globálním sekundárním trhu s víny
 • Co ovlivňuje cenu investičního vína?
  Cenu vína ovlivňuje především jeho kvalita, ročník, původ, dostupnost a odborná hodnocení. S postupem času roste kromě kvality i vzácnost daného vína.
 • Jak se vyvíjí cena investičního vína?
  Cena vína prochází několika fázemi. První výrazný nárůst přichází zhruba po dvou letech, kdy je víno nalahvováno a uvedeno na trh. Následuje pozvolný nárůst ceny do doby, kdy víno v lahvi dostatečně vyzraje tak, aby bylo vhodné k pití a tedy připravené k prodeji konečnému spotřebiteli. Současně s vyzráváním vína nastupuje faktor snižující se nabídky konkrétních lahví na trhu. Cena již roste rychleji, zejména v době, kdy klesne počet lahví pod tzv. hranici dostupnosti, což bývá zhruba deset tisíc lahví. Následuje výrazný vzestup, kde si cenu prakticky určuje majitel láhve na základě poptávky. V takovém případě lze nezřídka realizovat zisk i v násobku jeho původní ceny.
 • Jsou s investicí do vín spojena i rizika?
  Jak vyplývá z analýzy indexu vývoje cen investičních vín LIV-EX INV od roku 1988, je pravděpodobnost ztráty vložených finančních prostředků přibližně pouhých 1,8 %
 • Jaká je volatilita?
  Investiční vína jsou charakteristická relativně nízkou volatilitou a zároveň dlouhodobě vysokou ziskovostí. Ve srovnání s akciovými nebo komoditními trhy vykazuje trh s investičními víny velmi stabilní vývoj.
 • Jaký je roční objem produkce investičních vín?
  Podíl investičních vín na světové produkci všech vín je velmi nízký a nepřesahuje 0,2%. Roční produkce investičních vín v Bordeaux představuje cca 1,5 miliardy liber.
 • Jaký je původ investičních vín?
  Přibližně 85 % světové produkce investičních vín pochází z oblasti Bordeaux, 7% produkce má svůj původ v Burgundsku a zbytek představují vína z oblasti Champagne, Rhony nebo Itálie a USA.

2 Nákup vína z prověřených zdrojů

 

Abychom dosáhli optimální skladby investičního portfolia, nakupujeme investiční víno z několika zdrojů. Nejčastěji se jedná o přímý nákup od vyhlášených vinařství, tzv. châteaux, od kterých jsme na základě dlouhodobě budované důvěry získali alokace, tedy kvóty na nákup En Primeuer. Další část nákupů realizují portfolio manažeři jakožto licencovaní brokeři na Londýnské burze investičních vín (Livex). Víno v některých případech nakupujeme také prostřednictvím prověřených evropských specializovaných obchodníků s investičními víny.

Každou investiční příležitost důkladně vyhodnocujeme a zvažujeme nejvhodnější formu nákupu vína. Naše investiční cíle dosahujeme vhodnou kombinací nákupu nalahvovaného vína a investic ve formě tzv. En Primeur.

Kotva 2
 • Jak se liší investiční vína od běžných vín?
  Na rozdíl od běžných vín určených k rychlé spotřebě hodnota investičních vín s přibývajícím stářím vzrůstá. Aby bylo možné víno považovat za investiční, musí splňovat následující charakteristiky: jedná se o víno vysoké kvality má originální původ pochází z oblasti kontrolované apelačním systémem má potenciál dále zrát v lahvi v průběhu dalších let je vyrobeno v omezeném množství existuje po něm poptávka na globálním sekundárním trhu s víny
 • Co ovlivňuje cenu investičního vína?
  Cenu vína ovlivňuje především jeho kvalita, ročník, původ, dostupnost a odborná hodnocení. S postupem času roste kromě kvality i vzácnost daného vína.
 • Jak se vyvíjí cena investičního vína?
  Cena vína prochází několika fázemi. První výrazný nárůst přichází zhruba po dvou letech, kdy je víno nalahvováno a uvedeno na trh. Následuje pozvolný nárůst ceny do doby, kdy víno v lahvi dostatečně vyzraje tak, aby bylo vhodné k pití a tedy připravené k prodeji konečnému spotřebiteli. Současně s vyzráváním vína nastupuje faktor snižující se nabídky konkrétních lahví na trhu. Cena již roste rychleji, zejména v době, kdy klesne počet lahví pod tzv. hranici dostupnosti, což bývá zhruba deset tisíc lahví. Následuje výrazný vzestup, kde si cenu prakticky určuje majitel láhve na základě poptávky. V takovém případě lze nezřídka realizovat zisk i v násobku jeho původní ceny.
 • Jsou s investicí do vín spojena i rizika?
  Jak vyplývá z analýzy indexu vývoje cen investičních vín LIV-EX INV od roku 1988, je pravděpodobnost ztráty vložených finančních prostředků přibližně pouhých 1,8 %
 • Jaká je volatilita?
  Investiční vína jsou charakteristická relativně nízkou volatilitou a zároveň dlouhodobě vysokou ziskovostí. Ve srovnání s akciovými nebo komoditními trhy vykazuje trh s investičními víny velmi stabilní vývoj.
 • Jaký je roční objem produkce investičních vín?
  Podíl investičních vín na světové produkci všech vín je velmi nízký a nepřesahuje 0,2%. Roční produkce investičních vín v Bordeaux představuje cca 1,5 miliardy liber.
 • Jaký je původ investičních vín?
  Přibližně 85 % světové produkce investičních vín pochází z oblasti Bordeaux, 7% produkce má svůj původ v Burgundsku a zbytek představují vína z oblasti Champagne, Rhony nebo Itálie a USA.

3 Uchovávání vína ve specializovaných skladech

 

Abychom zajistili správné vyzrávání již nalahvovaného vína a s tím související růst jeho hodnoty, skladujeme ho výhradně ve specializovaných celních skladech, které zaručují stálou teplotu a vlhkost.

 

Pro uskladnění vín si vybíráme pouze prestižní celní sklady v Bordeaux ve Francii nebo v Londýně. V průběhu skladování a při jakékoliv přepravě jsou veškerá vína pojištěna.

Kotva 3
 • Jak se liší investiční vína od běžných vín?
  Na rozdíl od běžných vín určených k rychlé spotřebě hodnota investičních vín s přibývajícím stářím vzrůstá. Aby bylo možné víno považovat za investiční, musí splňovat následující charakteristiky: jedná se o víno vysoké kvality má originální původ pochází z oblasti kontrolované apelačním systémem má potenciál dále zrát v lahvi v průběhu dalších let je vyrobeno v omezeném množství existuje po něm poptávka na globálním sekundárním trhu s víny
 • Co ovlivňuje cenu investičního vína?
  Cenu vína ovlivňuje především jeho kvalita, ročník, původ, dostupnost a odborná hodnocení. S postupem času roste kromě kvality i vzácnost daného vína.
 • Jak se vyvíjí cena investičního vína?
  Cena vína prochází několika fázemi. První výrazný nárůst přichází zhruba po dvou letech, kdy je víno nalahvováno a uvedeno na trh. Následuje pozvolný nárůst ceny do doby, kdy víno v lahvi dostatečně vyzraje tak, aby bylo vhodné k pití a tedy připravené k prodeji konečnému spotřebiteli. Současně s vyzráváním vína nastupuje faktor snižující se nabídky konkrétních lahví na trhu. Cena již roste rychleji, zejména v době, kdy klesne počet lahví pod tzv. hranici dostupnosti, což bývá zhruba deset tisíc lahví. Následuje výrazný vzestup, kde si cenu prakticky určuje majitel láhve na základě poptávky. V takovém případě lze nezřídka realizovat zisk i v násobku jeho původní ceny.
 • Jsou s investicí do vín spojena i rizika?
  Jak vyplývá z analýzy indexu vývoje cen investičních vín LIV-EX INV od roku 1988, je pravděpodobnost ztráty vložených finančních prostředků přibližně pouhých 1,8 %
 • Jaká je volatilita?
  Investiční vína jsou charakteristická relativně nízkou volatilitou a zároveň dlouhodobě vysokou ziskovostí. Ve srovnání s akciovými nebo komoditními trhy vykazuje trh s investičními víny velmi stabilní vývoj.
 • Jaký je roční objem produkce investičních vín?
  Podíl investičních vín na světové produkci všech vín je velmi nízký a nepřesahuje 0,2%. Roční produkce investičních vín v Bordeaux představuje cca 1,5 miliardy liber.
 • Jaký je původ investičních vín?
  Přibližně 85 % světové produkce investičních vín pochází z oblasti Bordeaux, 7% produkce má svůj původ v Burgundsku a zbytek představují vína z oblasti Champagne, Rhony nebo Itálie a USA.

4 Oceňování vína na základě tržních cen

 

Majetek a dluhy Podfondu se oceňují každé běžné pololetí, a to v termínech k 30. dubnu a 31.říjnu; na základě tohoto ocenění se stanoví aktuální hodnota investičních akcií Podfondu, a to v Kč (českých korunách) a EUR (euru). Majetek a dluhy Podfondu se oceňují pořizovací cenou a následně k termínu ocenění tržní cenou. Tržní ceny Investičních vín jsou stanoveny na základě ocenění Asociací Sommeliérů ČR z.s. Bližší podrobnosti stanoví statut.

Kotva 4

5 Prodej vína ve vhodný čas

Celkové zhodnocení vložených finančních prostředků významně ovlivňuje doba prodeje vína. V souladu s našimi investičními cíli považujeme za nejvhodnější dobou okamžik, kdy je víno nakoupené v En Primeur nalahvováno a určeno k prodeji v lahvích nebo kdy víno uložené v lahvi dozrálo dostatečně na to, aby ho bylo možné konzumovat. Právě v těchto okamžicích dochází k  výraznějšímu nárůstu ceny a tím nejvyššímu zhodnocení investice. V naprosté většině případů se doba vyzrávání vína v lahvi pohybuje v horizontu minimálně 5 až 10 let, u velice kvalitních vín však může být vhodné s prodejem počkat i několik desítek let.

Kotva 5
 • Jak se liší investiční vína od běžných vín?
  Na rozdíl od běžných vín určených k rychlé spotřebě hodnota investičních vín s přibývajícím stářím vzrůstá. Aby bylo možné víno považovat za investiční, musí splňovat následující charakteristiky: jedná se o víno vysoké kvality má originální původ pochází z oblasti kontrolované apelačním systémem má potenciál dále zrát v lahvi v průběhu dalších let je vyrobeno v omezeném množství existuje po něm poptávka na globálním sekundárním trhu s víny
 • Co ovlivňuje cenu investičního vína?
  Cenu vína ovlivňuje především jeho kvalita, ročník, původ, dostupnost a odborná hodnocení. S postupem času roste kromě kvality i vzácnost daného vína.
 • Jak se vyvíjí cena investičního vína?
  Cena vína prochází několika fázemi. První výrazný nárůst přichází zhruba po dvou letech, kdy je víno nalahvováno a uvedeno na trh. Následuje pozvolný nárůst ceny do doby, kdy víno v lahvi dostatečně vyzraje tak, aby bylo vhodné k pití a tedy připravené k prodeji konečnému spotřebiteli. Současně s vyzráváním vína nastupuje faktor snižující se nabídky konkrétních lahví na trhu. Cena již roste rychleji, zejména v době, kdy klesne počet lahví pod tzv. hranici dostupnosti, což bývá zhruba deset tisíc lahví. Následuje výrazný vzestup, kde si cenu prakticky určuje majitel láhve na základě poptávky. V takovém případě lze nezřídka realizovat zisk i v násobku jeho původní ceny.
 • Jsou s investicí do vín spojena i rizika?
  Jak vyplývá z analýzy indexu vývoje cen investičních vín LIV-EX INV od roku 1988, je pravděpodobnost ztráty vložených finančních prostředků přibližně pouhých 1,8 %
 • Jaká je volatilita?
  Investiční vína jsou charakteristická relativně nízkou volatilitou a zároveň dlouhodobě vysokou ziskovostí. Ve srovnání s akciovými nebo komoditními trhy vykazuje trh s investičními víny velmi stabilní vývoj.
 • Jaký je roční objem produkce investičních vín?
  Podíl investičních vín na světové produkci všech vín je velmi nízký a nepřesahuje 0,2%. Roční produkce investičních vín v Bordeaux představuje cca 1,5 miliardy liber.
 • Jaký je původ investičních vín?
  Přibližně 85 % světové produkce investičních vín pochází z oblasti Bordeaux, 7% produkce má svůj původ v Burgundsku a zbytek představují vína z oblasti Champagne, Rhony nebo Itálie a USA.
bottom of page