Proč investovat s námi

Naše investiční strategie je navržena tak, abychom investorům dlouhodobě přinášeli očekávaný zisk a zároveň díky diverzifikaci portfolia minimalizovali případná rizika.

  1. Jsme první a jediný fond kvalifikovaných investorů licencovaný Českou národní bankou v České republice i ve střední Evropě zaměřený na investice do investičního vína nabízející investice v CZK do francouzských vín.
  2. Dohled banky s funkcí depozitáře nad námi vykonává UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., administrátorem je RSJ Custody s.r.o., vnitřním auditorem je Compllex, s.r.o., statutárním auditorem je TPA Audit s.r.o..
  3. Stavíme na dlouholetých zkušenostech Zlatka Mičky, renomovaného českého znalce a obchodníka s investičními víny.
  4. Investiční vína nakupujeme díky získaným alokacím přímo od francouzských producentů za nejvýhodnější ceny.
  5. Disponujeme licencí k obchodování na Londýnské burze investičních vín LIV-EX prostřednictvím zakládajícího partnera a portfolio manažerky Lenky Fernandes.
  6. Účtujeme nižší poplatky za správu než zahraniční fondy. Naše poplatková struktura je závislá na dosaženém zhodnocení investice investorů.
Systémové upozornění
Hlavní informace


Marek Hofta

RISK MANAŽER A PŘEDESEDA SPRÁVNÍ RADY
Více