Investiční proces

Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaké náklady jsou s investicí do vín spojené?

S investicí do špičkových vín jsou spojené zejména náklady na jeho uskladnění, pojištění, přepravu a provize obchodníkům s víny. Jednou z možností, jak tyto náklady minimalizovat, je investovat kolektivně prostřednictvím investičního fondu.