Investiční proces

Systémové upozornění
Hlavní informace

Celkové zhodnocení vložených finančních prostředků významně ovlivňuje doba prodeje vína. V souladu s našimi investičními cíli považujeme za nejvhodnější dobou okamžik, kdy je víno nakoupené v En Primeur nalahvováno a určeno k prodeji v lahvích nebo kdy víno uložené v lahvi dozrálo dostatečně na to, aby ho bylo možné konzumovat. Právě v těchto okamžicích dochází k  výraznějšímu nárůstu ceny a tím nejvyššímu zhodnocení investice. V naprosté většině případů se doba vyzrávání vína v lahvi pohybuje v horizontu 5 až 10 let, u velice kvalitních vín však může být vhodné s prodejem počkat i několik desítek let.

Kdy a komu budete vína prodávat?

Hodnota vína se zvyšuje až do doby, kdy je připraveno ke konzumaci. Tato doba se odvíjí od charakteru vína a nejčastěji se jedná o osm až dvacet let od nalahvování. Právě v době, kdy je víno lahvově zralé, nabízí nejvyšší možné zhodnocení vložených prostředků. Vhodný okamžik pro prodej vína vyhodnocuje na základě informací o kvalitě, ceně a dalších kritérií náš tým portfolio manažerů.

Vína z našeho portfolia prodáváme výhradně velkoobchodníkům na zahraničních trzích nebo v České republice, kteří následně vína dodávají koncovým zákazníkům nebo koncovým prodejcům jako jsou vinotéky a restaurace. Dalším prodejním kanálem je prodej na Londýnské burze investičních vín, tzv. Livex.

Jaká je likvidita?

Díky našim zkušenostem s obchodováním s investičními víny umíme dobře naplánovat nejvhodnější okamžik pro prodej vína. Ten obvykle nastává až v rozmezí 8 -20 let po nalahvování, tedy v době plné zralosti vína. To nám poskytuje dostatek času pro prodej vín a realizaci požadovaného výnosu. Sekundární likviditu zajištuje Londýnská burza vín. Nicméně v době "do plné zralosti" vína může být likvidita konkrétního vína nižší.

Jaké je předpokládané zhodnocení investice do vína?

Na základě indexu Londýnské burzy vín sledovaného od roku 1988 dosáhla investiční vína průměrného ročního zhodnocení 13,4 %. Ovšem není výjimkou, že vybraná investiční vína dosáhnou zhodnocení i v řádu desítek procent ročně.

V jaké měně se víno obchoduje?

Většina obchodů s investičními víny je realizována v EUR a GBP.

Jaké náklady jsou s investicí do vín spojené?

S investicí do špičkových vín jsou spojené zejména náklady na jeho uskladnění, pojištění, přepravu a provize obchodníkům s víny. Jednou z možností, jak tyto náklady minimalizovat, je investovat kolektivně prostřednictvím investičního fondu.