Investiční proces

Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaká je optimální doba investice?

Za dostatečný investiční horizont považujeme 5 let a více. Princip investice do vína spočívá v překonání doby, po kterou víno zraje v lahvích. Délka tohoto období se odvíjí od charakteru vína, nejčastěji se jedná o horizont 5 až 20 let, kdy je následně kupující ochoten zaplatit nejvyšší cenu, odpovídající již zralému vínu s možností okamžité konzumace.