Investiční proces

Systémové upozornění
Hlavní informace

Abychom zajistili správné vyzrávání již nalahvovaného vína a s tím související růst jeho hodnoty, skladujeme ho výhradně ve specializovaných celních skladech, které zaručují stálou teplotu a vlhkost.

Pro uskladnění vín si vybíráme pouze prestižní celní sklady v Bordeaux ve Francii nebo v Londýně. V průběhu skladování a při jakékoliv přepravě jsou veškerá vína pojištěna.

Jaká je optimální doba investice?

Za dostatečný investiční horizont považujeme 5 let a více. Princip investice do vína spočívá v překonání doby, po kterou víno zraje v lahvích. Délka tohoto období se odvíjí od charakteru vína, nejčastěji se jedná o horizont 5 až 20 let, kdy je následně kupující ochoten zaplatit nejvyšší cenu, odpovídající již zralému vínu s možností okamžité konzumace.

Je víno pojištěné?

Po celou dobu skladování vína i jeho přepravy je víno pojištěno u renomovaných pojišťoven s celosvětovou působností.