Investiční proces

Systémové upozornění
Hlavní informace

Co je to alokace?

Alokací označujeme procentuální podíl produkce, na který získal obchodník přednostní nárok. Protože se jedná o nákup bez prostředníků, obchodník nakupuje vína za nejlepší ceny. Výše kvóty je odvozená od standardního objemu úrody. V případě vyšší úrody je alokace všem obchodníkům poměrně zvýšena, v případě nižší úrody naopak ve stejném poměru snížena.