Investiční proces

Systémové upozornění
Hlavní informace

Důkladnou analýzu a následný výběr špičkových vín považujeme za jednu z nejdůležitějších částí investičního procesu, a proto jí věnujeme nejvyšší pozornost. Naši portfolio manažeři dovedou díky znalosti fungování trhu s investičními víny vytipovat vína, která jsou pro dlouhodobou investici nejvhodnější z pohledu kvality a ceny.

Jak se liší investiční vína od běžných vín?

Na rozdíl od běžných vín určených k rychlé spotřebě hodnota investičních vín s přibývajícím stářím vzrůstá. Aby bylo možné víno považovat za investiční, musí splňovat následující charakteristiky:

  • jedná se o víno vysoké kvality
  • má originální původ
  • pochází z oblasti kontrolované apelačním systémem
  • má potenciál dále zrát v lahvi v průběhu dalších let
  • je vyrobeno v omezeném množství
  • existuje po něm poptávka na globálním sekundárním trhu s víny

Co ovlivňuje cenu investičního vína?

Cenu vína ovlivňuje především jeho kvalita, ročník, původ, dostupnost a odborná hodnocení. S postupem času roste kromě kvality i vzácnost daného vína.

Jak se vyvíjí cena investičního vína?

Cena vína prochází několika fázemi. První výrazný nárůst přichází zhruba po dvou letech, kdy je víno nalahvováno a uvedeno na trh. Následuje pozvolný nárůst ceny do doby, kdy víno v lahvi dostatečně vyzraje tak, aby bylo vhodné k pití a tedy připravené k prodeji konečnému spotřebiteli. Současně s vyzráváním vína nastupuje faktor snižující se nabídky konkrétních lahví na trhu. Cena již roste rychleji, zejména v době, kdy klesne počet lahví pod tzv. hranici dostupnosti, což bývá zhruba deset tisíc lahví. Následuje výrazný vzestup, kde si cenu prakticky určuje majitel láhve na základě poptávky. V takovém případě lze nezřídka realizovat zisk i v násobku jeho původní ceny.

Jsou s investicí do vín spojena i rizika?

Jak vyplývá z analýzy indexu vývoje cen investičních vín LIV-EX INV od roku 1988, je pravděpodobnost ztráty vložených finančních prostředků přibližně pouhých 1,8 %

pravdepodobnost-vynosu-investice-do-vina

Jaká je volatilita?

Investiční vína jsou charakteristická relativně nízkou volatilitou a zároveň dlouhodobě vysokou ziskovostí. Ve srovnání s akciovými nebo komoditními trhy vykazuje trh s investičními víny velmi stabilní vývoj.

vynosy-volatilita-investice-do-vina

Jaký je roční objem produkce investičních vín?

Podíl investičních vín na světové produkci všech vín je velmi nízký a nepřesahuje 0,2%. Roční produkce investičních vín v Bordeaux představuje cca 1,5 miliardy liber.

 

Jaký je původ investičních vín?

Přibližně 85 % světové produkce investičních vín pochází z oblasti Bordeaux, 7% produkce má svůj původ v Burgundsku a zbytek představují vína z oblasti Champagne, Rhony nebo Itálie a USA.