Investiční proces

Systémové upozornění
Hlavní informace

Od počáteční analýzy investičních příležitostí až po prodej vín v době maximálního zhodnocení naplňujeme naši investiční strategii a investorům přinášíme požadované zhodnocení a současně minimalizujeme investiční rizika.

Investice pro nás začíná výběrem

Důkladnou analýzu a následný výběr špičkových vín považujeme za jednu z nejdůležitějších částí investičního procesu, a proto jí věnujeme nejvyšší pozornost. Naši portfolio manažeři dovedou díky znalosti fungování trhu s investičními víny vytipovat vína, která jsou pro dlouhodobou investici nejvhodnější z pohledu kvality a ceny.

Jak se liší investiční vína od běžných vín?

Na rozdíl od běžných vín určených k rychlé spotřebě hodnota investičních vín s přibývajícím stářím vzrůstá. Aby bylo možné víno považovat za investiční, musí splňovat následující charakteristiky:

  • jedná se o víno vysoké kvality
  • má originální původ
  • pochází z oblasti kontrolované apelačním systémem
  • má potenciál dále zrát v lahvi v průběhu dalších let
  • je vyrobeno v omezeném množství
  • existuje po něm poptávka na globálním sekundárním trhu s víny

Co ovlivňuje cenu investičního vína?

Cenu vína ovlivňuje především jeho kvalita, ročník, původ, dostupnost a odborná hodnocení. S postupem času roste kromě kvality i vzácnost daného vína.

Jak se vyvíjí cena investičního vína?

Cena vína prochází několika fázemi. První výrazný nárůst přichází zhruba po dvou letech, kdy je víno nalahvováno a uvedeno na trh. Následuje pozvolný nárůst ceny do doby, kdy víno v lahvi dostatečně vyzraje tak, aby bylo vhodné k pití a tedy připravené k prodeji konečnému spotřebiteli. Současně s vyzráváním vína nastupuje faktor snižující se nabídky konkrétních lahví na trhu. Cena již roste rychleji, zejména v době, kdy klesne počet lahví pod tzv. hranici dostupnosti, což bývá zhruba deset tisíc lahví. Následuje výrazný vzestup, kde si cenu prakticky určuje majitel láhve na základě poptávky. V takovém případě lze nezřídka realizovat zisk i v násobku jeho původní ceny.

Jsou s investicí do vín spojena i rizika?

Jak vyplývá z analýzy indexu vývoje cen investičních vín LIV-EX INV od roku 1988, je pravděpodobnost ztráty vložených finančních prostředků přibližně pouhých 1,8 %

pravdepodobnost-vynosu-investice-do-vina

Jaká je volatilita?

Investiční vína jsou charakteristická relativně nízkou volatilitou a zároveň dlouhodobě vysokou ziskovostí. Ve srovnání s akciovými nebo komoditními trhy vykazuje trh s investičními víny velmi stabilní vývoj.

vynosy-volatilita-investice-do-vina

Jaký je roční objem produkce investičních vín?

Podíl investičních vín na světové produkci všech vín je velmi nízký a nepřesahuje 0,2%. Roční produkce investičních vín v Bordeaux představuje cca 1,5 miliardy liber.

 

Jaký je původ investičních vín?

Přibližně 85 % světové produkce investičních vín pochází z oblasti Bordeaux, 7% produkce má svůj původ v Burgundsku a zbytek představují vína z oblasti Champagne, Rhony nebo Itálie a USA.

 

Nákup vína z prověřených zdrojů

Abychom dosáhli optimální skladby investičního portfolia, nakupujeme investiční víno z několika zdrojů. Nejčastěji se jedná o přímý nákup od vyhlášených vinařství, tzv. châteaux, od kterých jsme na základě dlouhodobě budované důvěry získali alokace, tedy kvóty na nákup En Primeuer. Další část nákupů realizují portfolio manažeři jakožto licencovaní brokeři na Londýnské burze investičních vín (Livex). Víno v některých případech nakupujeme také prostřednictvím prověřených evropských specializovaných obchodníků s investičními víny.

Každou investiční příležitost důkladně vyhodnocujeme a zvažujeme nejvhodnější formu nákupu vína. Naše investiční cíle dosahujeme vhodnou kombinací nákupu nalahvovaného vína a investic ve formě tzv. En Primeur.

Co je to En Primeur?

En Primeur je mladé víno pocházející ze sklizně předchozího roku, které před nalahvováním a uvedením k prodeji zraje dva roky v sudech. Obchodníci nakupují En Primeur po ochutnávkách, která pořádají jednotlivá vinařství v Bordeaux. Koupě En Primeur v podstatě představuje kontrakt na budoucí dodávku již nalahvovaného vína s dvouletým odkladem dodání. Díky tomu, že En Primeur představují vysoce kvalitní vína za nejnižší dostupné ceny, tvoří tato vína v portfoliu Wine Investment Partners významnou část.

Co je to alokace?

Alokací označujeme procentuální podíl produkce, na který získal obchodník přednostní nárok. Protože se jedná o nákup bez prostředníků, obchodník nakupuje vína za nejlepší ceny. Výše kvóty je odvozená od standardního objemu úrody. V případě vyšší úrody je alokace všem obchodníkům poměrně zvýšena, v případě nižší úrody naopak ve stejném poměru snížena.

Jakým způsobem lze alokace získat?

Získání alokace je výsledkem velmi obtížného a dlouhodobého procesu budování vztahu a důvěry s jednotlivými vinařstvími, tzv. châteaux a jejich obchodními zastoupeními. Wine Investment Partners vlastní alokace u řady významných vinařství z oblasti Bordeaux a Burgundska a může tak realizovat nákupy investičních vín za aktuálně nejvýhodnější ceny.

Uchovávání vína ve specializovaných skladech

Abychom zajistili správné vyzrávání již nalahvovaného vína a s tím související růst jeho hodnoty, skladujeme ho výhradně ve specializovaných celních skladech, které zaručují stálou teplotu a vlhkost.

Pro uskladnění vín si vybíráme pouze prestižní celní sklady v Bordeaux ve Francii nebo v Londýně. V průběhu skladování a při jakékoliv přepravě jsou veškerá vína pojištěna.

Jaká je optimální doba investice?

Za dostatečný investiční horizont považujeme 5 let a více. Princip investice do vína spočívá v překonání doby, po kterou víno zraje v lahvích. Délka tohoto období se odvíjí od charakteru vína, nejčastěji se jedná o horizont 5 až 20 let, kdy je následně kupující ochoten zaplatit nejvyšší cenu, odpovídající již zralému vínu s možností okamžité konzumace.

Je víno pojištěné?

Po celou dobu skladování vína i jeho přepravy je víno pojištěno u renomovaných pojišťoven s celosvětovou působností.

Oceňování vína na základě tržních cen

Majetek a dluhy Podfondu se oceňují každé běžné pololetí, a to v termínech k 30. dubnu a 31.říjnu; na základě tohoto ocenění se stanoví aktuální hodnota investičních akcií Podfondu, a to v Kč (českých korunách) a EUR (euru). Majetek a dluhy Podfondu se oceňují pořizovací cenou a následně k termínu ocenění tržní cenou. Tržní ceny Investičních vín jsou stanoveny na základě ocenění Asociací Sommeliérů ČR z.s. Bližší podrobnosti stanoví statut.

Lorem ipsum dolor sit amet, onsectetuer adipiscing elit. Etiam bibendum elit eget erat?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel metus. Ut tempus purus at lorem. Nunc tincidunt ante vitae massa. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Fusce consectetuer risus a nunc.

Prodej vína ve vhodný čas

Celkové zhodnocení vložených finančních prostředků významně ovlivňuje doba prodeje vína. V souladu s našimi investičními cíli považujeme za nejvhodnější dobou okamžik, kdy je víno nakoupené v En Primeur nalahvováno a určeno k prodeji v lahvích nebo kdy víno uložené v lahvi dozrálo dostatečně na to, aby ho bylo možné konzumovat. Právě v těchto okamžicích dochází k  výraznějšímu nárůstu ceny a tím nejvyššímu zhodnocení investice. V naprosté většině případů se doba vyzrávání vína v lahvi pohybuje v horizontu 5 až 10 let, u velice kvalitních vín však může být vhodné s prodejem počkat i několik desítek let.

Kdy a komu budete vína prodávat?

Hodnota vína se zvyšuje až do doby, kdy je připraveno ke konzumaci. Tato doba se odvíjí od charakteru vína a nejčastěji se jedná o osm až dvacet let od nalahvování. Právě v době, kdy je víno lahvově zralé, nabízí nejvyšší možné zhodnocení vložených prostředků. Vhodný okamžik pro prodej vína vyhodnocuje na základě informací o kvalitě, ceně a dalších kritérií náš tým portfolio manažerů.

Vína z našeho portfolia prodáváme výhradně velkoobchodníkům na zahraničních trzích nebo v České republice, kteří následně vína dodávají koncovým zákazníkům nebo koncovým prodejcům jako jsou vinotéky a restaurace. Dalším prodejním kanálem je prodej na Londýnské burze investičních vín, tzv. Livex.

Jaká je likvidita?

Díky našim zkušenostem s obchodováním s investičními víny umíme dobře naplánovat nejvhodnější okamžik pro prodej vína. Ten obvykle nastává až v rozmezí 8 -20 let po nalahvování, tedy v době plné zralosti vína. To nám poskytuje dostatek času pro prodej vín a realizaci požadovaného výnosu. Sekundární likviditu zajištuje Londýnská burza vín. Nicméně v době "do plné zralosti" vína může být likvidita konkrétního vína nižší.

Jaké je předpokládané zhodnocení investice do vína?

Na základě indexu Londýnské burzy vín sledovaného od roku 1988 dosáhla investiční vína průměrného ročního zhodnocení 13,4 %. Ovšem není výjimkou, že vybraná investiční vína dosáhnou zhodnocení i v řádu desítek procent ročně.

V jaké měně se víno obchoduje?

Většina obchodů s investičními víny je realizována v EUR a GBP.

Jaké náklady jsou s investicí do vín spojené?

S investicí do špičkových vín jsou spojené zejména náklady na jeho uskladnění, pojištění, přepravu a provize obchodníkům s víny. Jednou z možností, jak tyto náklady minimalizovat, je investovat kolektivně prostřednictvím investičního fondu.