Systémové upozornění
Hlavní informace

Svou činnost na českém kapitálovém trhu zahájil fond kvalifikovaných investorů Wine Investment Partners, který investorům nabízí možnost investovat v českých korunách do zahraničních investičních vín.

Investice do vína přináší nejen dlouhodobě zajímavý výnos, ale je charakteristická i nízkou volatilitou. A právě stabilita v kombinaci s poměrně vysokou ziskovostí dělá z investice do vína atraktivní aktivum. Wine Investment Partners je prvním a zatím jediným fondem licencovaným Českou národní bankou, který takový investiční produkt na českém trhu i ve střední Evropě nabízí.

„Fond Wine Investment Partners vzniká na základě rostoucího zájmu investorů o investice do alternativních aktiv, které umožňují diverzifikovat portfolio. Tato investiční příležitost ve střední Evropě doposud zcela chyběla,“ říká Marek Hofta, předseda správní rady, Wine Investment Partners, a dodává, „Na základě předchozího vývoje indexu investičních vín předpokládáme, že budeme dlouhodobě dosahovat průměrného ročního hrubého zhodnocení vkladů klientů ve výši 6 – 8 % p. a.“

Fond je samosprávným investičním fondem s tzv. proměnným základním kapitálem. Investice do vína jsou realizovány prostřednictvím podfondu, který je majetkově a účetně oddělen. Podfond shromažďuje prostředky investorů vydáváním tzv. investičních akcií s možností zpětného odkupu. Minimální výše investice je ekvivalent 125.000 EUR v českých korunách. Vzhledem k charakteru nakupovaných vín a také s ohledem specifika této alternativní investice je doporučený investiční horizont minimálně 5 let.

Fond Wine Investment Partners bude investovat výhradně do zahraničních investičních vín. Nejvyšší podíl v portfoliu budou tvořit vína od vyhlášených francouzských producentů vín. Významnou část investic bude fond směřovat také do wine futures, tzv. En primeur z regionu Bordeaux. Jedná se o mladá vína pocházející ze sklizně předchozího roku, která před nalahvováním zrají dva roky v sudech.

  Díky tomu, že Wine Investment Partners vlastní alokace, tedy přednostní nárok na nákup části produkce, u řady renomovaných vinařství z oblasti Bordeaux a Burgundska, můžeme nakupovat investiční vína za aktuálně nejvýhodnější ceny na trhu.

Administraci fondu zajišťuje  AMISTA investiční společnost, a.s., která je největším správcem a administrátorem fondů kvalifikovaných investorů v ČR. Činnost depozitáře vykonává UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Kompletní dokumentaci fondu připravovala a fond v licenčním řízení před Českou národní bankou zastupovala renomovaná poradenská společnost Compllex, s.r.o.